ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Γνωριμία με το χημείο

Λεωφ. Αθηνών 380, Αθήνα,

Ηρώων Πολυτεχνείου 71, Λάρισα,

Καραϊσκάκη 85, Λαμία,

Μπιζανίου 8, Καλαμάτα,

Το προσωπικό

Οι Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης και Ιωάννης Κυριάκου, χημικόςΑναλύσεων δημιουργήθηκαν από τον Ιωάννη Κυριάκου τον Μάιο του 2008 για να καλύψει τις ανάγκες των ιδιωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις υπηρεσίες των χημικών αναλύσεων. Γεννημένος στον κλάδο των τροφίμων αποφοίτησε το 2004 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ενώ έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Προχωρημένη Ανάλυση και κατέχει μελετητικό πτυχίο Α Υπεχωδε. Έχει εργαστεί στο εξωτερικό στον ερευνητικό τομέα, σε δημόσια και ιδιωτικά χημεία της χώρας μας ως ειδικός πραγματογνώμονας. Σήμερα είναι διευθυντής εργαστηρίου στο Χημείο, εξυπηρετεί δεκάδες επιχειρήσεις στον τομέα του ISO 22000 και απασχολείται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Ο Πασιάς Ιωάννης είναι διδάκτορας του τμήματος Πασιάς Ιωάννης, χημικόςΧημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με δεκαπέντε δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και είναι συγγραφέας σε επιστημονικά βιβλία. Κάτοχος μεταδιδακτορικού τίτλου στο τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει συμμετάσχει σε πληθώρα διεθνών και εθνικών συνεδρίων. Είναι γνώστης πολλών σύγχρονων αναλυτικών τεχνικών, όπως ΕΤΑΑS, FAAS, ICP-MS, HPLC-UV, HPLC-FID, LC-MS/MS, GC-FID, GC-MS, ενώ έχει εργαστεί σε πολλά διαπιστευμένα κατά ISO 17025 εργαστήρια. Έχει επίσης εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης σε υπό διαπίστευση εργαστήρια (π.χ ΕΦΕΤ) και στον ποιοτικό έλεγχο τροφίμων και φαρμάκων.

Ο Καλλιαντάς Δημήτριος είναι Τεχνολόγος Γεωπόνος- Καλιάντας ΔημήτριοςΙχθυολόγος, με δεκαετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα σε θέματα ασφάλειας τροφίμων, διαχείρισης ποιότητας, εκπαίδευσης προσωπικού και διαπίστευσης εργαστηρίων κατά ISO 17025, με συμμετοχή στην ανάπτυξη πληθώρας συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικού ελέγχου. Είναι ενταγμένος στα μητρώα εκπαιδευτών του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ), Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Α), του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ), και είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων (Π.Ε.Π.Τε.Γ). Παράλληλα αποτελεί εξωτερικό συνεργάτη σε φορείς πιστοποίησης ως επικεφαλής επιθεωρητής για συστήματα ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000/ HACCP, έχοντας αξιολογήσει άνω των 100 συστημάτων.

Ο εξοπλισμός μας

Διεργαστηριακά σχήματα

Το χημείο μας λαμβάνει μέρος σε περιοδικούς ελέγχους οι οποίοι αφορούν την ακρίβεια των μετρήσεών του. Μερικοί από τους φορείς διεργαστηριακών σχημάτων στα οποία συμμετέχουμε είναι:

και έχει καταθέσει αίτηση για διαπίστευση κατά το ISO 17025.

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Διαβάστε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας και του eshop εδώ!

Version 10!beta Copyright © 2008-2017. All company names and logos are trademarks. Any copy of the contents should first be authorized by means of written approval.