ΧΗΜΕΙΟ
Επικοινωνία Έλεγχος τροφίμων Έλεγχος νερού Ανάλυση εδάφους Μελέτες και ISO Δειγματοληψία Τιμοκατάλογος

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  • Μελέτη επιλογής της κατάλληλης καλλιέργειας

  • Στοχευμένες λύσεις για το χωράφι σας

  • Επιλογή των κατάλληλων λιπασμάτων

  • Αποκωδικοποίηση των αναγκών του χωραφιού

  • Βιολογική διαχείριση αγροτικών προϊόντων

Τηλεφωνίστε στο 2118004020 για πλήρη ενημέρωση επάνω στα ετήσια προγράμματα παρακολούθησης.


  ολοκληρωμένη αγροτικη διαχειριση ολοκληρωμένη βιολογικη διαχειριση ολοκληρωμένη διαχειριση
Αριθμός αγροτεμαχίων έως 1 αγροτεμάχιο έως 1 αγροτεμάχιο έως 1 αγροτεμάχιο
Έλεγχος νερού οκ
1 δείγμα ανά έτος
  οκ
2 δείγματα ανά έτος
  οκ
2 δείγματα ανά έτος
Εδαφολογική εξέταση οκ
1 δείγμα ανά έτος
οκ
2 δείγματα ανά έτος
οκ
2 δείγματα ανά έτος
Φυλλοδιαγνωστική οκ
1 δείγμα ανά έτος
οκ
2 δείγματα ανά έτος
οκ
2 δείγματα ανά έτος
Υπολειμματικότητα φυτοφαρμάκων cancelled, close, delete, exit, no, reject, wrong icon οκ
1 δείγμα ανά έτος
οκ
3 δείγματα ανά έτος
Επιλογή καλλιέργειας οκ
3 καλλιέργειες *
οκ
3 καλλιέργειες *
οκ
3 καλλιέργειες *
Μελέτη λίπανσης οκ οκ οκ
Μελέτη υδρολίπανσης οκ οκ οκ
Βιολογική λίπανση cancelled, close, delete, exit, no, reject, wrong icon οκ οκ
Έλεγχος αγροτικών προϊόντων και τροφίμων cancelled, close, delete, exit, no, reject, wrong icon cancelled, close, delete, exit, no, reject, wrong icon οκ
σύμφωνα με την νομοθεσία
Δωρεάν μεταφορά δειγμάτων οκ οκ οκ
Online πρόσβαση σε αποτελέσματα και μελέτες οκ οκ οκ

* Οι μηνιαίες δόσεις είναι διαθέσιμες μόνο με την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας
* Επικοινωνήστε μαζί μας για την διαθεσιμότητα στοιχείων των καλλιέργειών που σας ενδιαφέρουν

 

Version 6.0 Copyright © 2008-2014. All company names and logos are trademarks.

Any copy of the contents should first be authorized by means of written approval. 

 ---

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ