ΧΗΜΕΙΟ
Επικοινωνία Έλεγχος τροφίμων Έλεγχος νερού Ανάλυση εδάφους Μελέτες και ISO Δειγματοληψία

  Χημικά εργαστήρια

Κέντρα συλλογής δειγμάτων - δωρεάν παραλαβή από όλη την Ελλάδα

email : info@yperaksia.gr
τηλ . 211 800 4020


κυριακου 
Οι Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης και Αναλύσεων δημιουργήθηκαν από τον Ιωάννη Κυριάκου τον Μάιο του 2008 για να καλύψει τις ανάγκες των ιδιωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις υπηρεσίες των χημικών αναλύσεων. Γεννημένος στον κλάδο των τροφίμων αποφοίτησε το 2004 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ενώ έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Προχωρημένη Ανάλυση και κατέχει μελετητικό πτυχίο Α Υπεχωδε. Έχει εργαστεί στο εξωτερικό στον ερευνητικό τομέα, σε δημόσια και ιδιωτικά χημεία της χώρας μας ως ειδικός πραγματογνώμονας. Σήμερα είναι διευθυντής εργαστηρίου στο Χημείο, εξυπηρετεί δεκάδες επιχειρήσεις στον τομέα του ISO 22000 και απασχολείται ως εκλεγμένο μέλος  της Ένωσης Ελλήνων Χημικών..
ΧΗΜΕΙΟ  Ο Πασιάς Ιωάννης είναι διδάκτορας του τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με δεκαπέντε δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και είναι συγγραφέας σε επιστημονικά βιβλία. Κάτοχος μεταδιδακτορικού τίτλου στο τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει συμμετάσχει σε πληθώρα διεθνών και εθνικών συνεδρίων. Είναι γνώστης πολλών σύγχρονων αναλυτικών τεχνικών, όπως ΕΤΑΑS, FAAS, ICP-MS, HPLC-UV, HPLC-FLD, LC-MS/MS, GC-FID, GC-MS, ενώ έχει εργαστεί σε πολλά διαπιστευμένα κατά ISO 17025 εργαστήρια. Έχει επίσης εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης σε υπό διαπίστευση εργαστήρια (π.χ ΕΦΕΤ) και στον ποιοτικό έλεγχο τροφίμων και φαρμάκων.  
χημείο Αθήνα Ο Καλλιαντάς Δημήτριος είναι Τεχνολόγος Γεωπόνος- Ιχθυολόγος, με δεκαετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα σε θέματα ασφάλειας τροφίμων, διαχείρισης ποιότητας, εκπαίδευσης προσωπικού και διαπίστευσης εργαστηρίων κατά ISO 17025, με συμμετοχή στην ανάπτυξη πληθώρας συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικού ελέγχου. Είναι ενταγμένος στα μητρώα εκπαιδευτών του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ), Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Α), του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ), και είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων (Π.Ε.Π.Τε.Γ). Παράλληλα αποτελεί εξωτερικό συνεργάτη σε φορείς πιστοποίησης ως επικεφαλής επιθεωρητής για συστήματα ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000/ HACCP, έχοντας αξιολογήσει άνω των 100 συστημάτων.

Ο εξοπλισμός μας

μεμμερτ αασ θω
 σοχ ζυγ   τθρν
γψ  ζυγ2  δσφ 
σοιλ΄  σοιλ2 πη 
 μικροσκόπιο μιλκ ψοδ 
ψυγειο  ph   μουστο μπουγ 
δ  σοιλ3  αυτο

Διεργαστηριακά σχήματα

Το χημείο μας λαμβάνει μέρος σε περιοδικούς ελέγχους οι οποίοι αφορούν την ακρίβεια των μετρήσεών του. Μερικοί από τους φορείς διεργαστηριακών σχημάτων στα οποία συμμετέχουμε είναι:

  • Στον πλεον αναγνωρισμένο φορέα διεργαστηριακών σχημάτων FAPAS για τις μετρήσεις σε νερά και απόβλητα.

  • Στο Wageningen Evaluating Programs για τις μετρήσεις σε εδάφη και φύλλα.

  • Από 1/1/2014 στα σχήματα του Χημείου του Κράτους για τις μετρήσεις σε μέλι, λάδι, και άλλα τρόφιμα .

Πελατολόγιο

Ενδεικτικά παραθέτουμε μερικούς από τους πελάτες μας με υψηλή αναγνωρισιμότητα που έχουν εμπιστευτεί τις υπηρεσίες μας:

ιβμ linette νουτρια
ψιτι ρεφ δλτ
ηρψ φλοκα αεγεαν
αγριπ ακαρ αποσ
ψοφε δαβρι διμοσ
φερτιλ φορτη γερο
μπετο μτμ πειρ
κυβοσ ιδεαλ σκσ
ΤΟΜΙ ΑΡΚΑ ξαξηρα
γαλα ησβψ ανυψ
ξθςι  λυχνι  δεσφα
Logo μγ νοωακο
νουτρια οσυ   ορο
σβ  σεαφαρμ  γενεφ 
δεη  οθνιτι  γαλανη 
 

Version 6.5 Copyright © 2008-2015. All company names and logos are trademarks.

Any copy of the contents should first be authorized by means of written approval. 

 ---

ΧΗΜΕΙΟ , ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ , ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ , ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ